^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
110
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

ปรัชญาของโรงเรียน

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนา

 

คติธรรม

ปัญญา เว ธเนน เสยฺโย ” “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

อักษรย่อ

ค.พ.

 

สีประจำโรงเรียน

เขียวเหลือง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวสายทุ่งด้านเหนือของโรงเรียนและความ
เขียวชอุ่มของไร่อ้อยด้านทิศใต้ของโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง รวงข้าวที่สุกเหลืองอร่ามและดอกอ้อยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

 

สัญลักษณ์/ตราประจำโรงเรียน

 

 ความหมาย

 1. คติธรรม มุ่งเน้นเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา ก่อให้เกิดสติปัญญาและความรู้

 2. ต้นแคนเป็นภาษาท้องถิ่น คือ ต้นตะเคียนทอง ซึ่งเป็นบริเวณ ตั้งหมู่บ้านแคนดงเป็นปัจจุบันเดิมเป็นต้นแคน จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อแคนดง

3. ช้าง บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีช้างป่าอาศัยอยู่มากมาย
4. พื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มใช้ในการเพาะปลูกและทำนาไปจรดแม่น้ำมูล
5. ดาว 2 ดวง เป็นปณิธานแน่วแน่ในการศึกษาเป็นความหวังสูงส่งและความสำเร็จ

 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนแคนดงพิทยาคม

ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 11/9/2565
(อ้างอิงจาก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1031260911&Area_CODE=101732

 

จำนวนคร65

จำนวนคร65-2

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (DMC2565)
ณ 25 มิถุนายน 2565

ระดับชั้น

จำนวนคน

รวม

ชาย

หญิง

Sputnik 1 7 14 21

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

18 13 31

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

14

19 33

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

12 20 32

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

18

14 32

มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

18

14 32

รวม

87

94 181

Sputnik 2

6 11 17

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

9

19 28

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

18

11 29

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

15

15 30

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

13

15 28

มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

16

17 33

รวม

78

89 167

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

11

17 28

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

14

17 31

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

14

14 28

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

8

20 28

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

13

16 29

รวม

60

84 144

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

255

267 492
Sputnik 4

0

20 20

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

5 24 29

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

9

20 29

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

20

9 29

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

16

13 29

รวม

50

86 136

Sputnik 5

6 12 18

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

5

24 29

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

8

20 28

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

16

12 28

รวม

35

68 103

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

7

20 27

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

10

22 32

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

8

20 28

รวม

25

62 87

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

110

216 326

รวมทั้งสิ้น

335

483 818

 

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ https://kd-p.ac.th, https://www.kd-p.ac.th 

โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>