:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
16242
เนื้อหา
192
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ชื่อ – สกุล : นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา

ตำแหน่ง: ครู (คศ.3)

วิชาเอก :  วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  13 ม.ค.2518

วันเดือนปีที่บรรจุ :  14 ม.ค.2541

 

ชื่อ – สกุล :  นางเพ็ญนภา  ทองสุทธิ์

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาเอก : ชีววิทยา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  6 ก.ย.2514

วันเดือนปีที่บรรจุ :  4 ม.ค.2539

 

ชื่อ – สกุล :  นายสมาน  สาแก้ว

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก : เคมี

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  22 พ.ค.2518

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  7 มิ.ย.2544

 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวณัทลาวัลย์  สารสุข

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3) 

 

วิชาเอก :  การบริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

วันเดือนปีเกิด :  23 พ.ค.2525

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  9 ม.ค.2552

 

ชื่อ – สกุล :  นายสุวัฒชัย  แสงคำ

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3), หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

วิชาเอก  บริหารงานศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

วันเดือนปีเกิด :  11 ก.พ. 2525

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  1 มิ.ย.2552

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายชำนิ  จากรัมย์

 

ตำแหน่ง :  ครู

 

วิชาเอก ฟิสิกส์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  24 เม.ย.2525

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  15 ส.ค.2554

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางจินตนา  ยารัมย์

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาการเอก :  คอมพิวเตอร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  5 มิ.ย.2521

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  18 มี.ค.2547

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางพิมพ์พิศา  นาคขำ

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาการเอก :  คอมพิวเตอร์ศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  24 ส.ค. 2523

วันเดือนปีที่บรรจุ :  26 พ.ย. 2547