^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
16241
เนื้อหา
192
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

1. นายพิจิตร  ศักดิ์ศรีท้าว                 ผู้ทรงคุณวุฒิ             ประธานกรรมการ

2. นายบุญหนา  ศรีลาดเลา               ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ

3. นายปัญญา  แก่นดี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

4. ร้อยตำรวจตรีภาคภูมิ  ทุมนาหาด    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

5. นายบุญร่วม  จิมานัง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

6. นายจักรี  ราชาโคตร                    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

7. นายธนาเดช  ปะวะศรี                  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

8. นายประหยัด  สำราญดี                ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ

9. นายสมนึก  สิงหพีระกุล                ผู้แทนครู                   กรรมการ

10. นายอรรถพงศ์  วงศ์จันทร์           ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ

11. นายวิเชียร  ดำริห์                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

12. นายนันทวัฒน์  ยินดี                  ผู้แทนศิษย์เก่า            กรรมการ

13. พระมหาเย็น  ศิริมังคโล             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

14. นายใจ  สร้อยแสง                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

          15. นายโกศล  เสนาปักธงไชย         ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ https://kd-p.ac.th, https://www.kd-p.ac.th 

โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>