:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
110
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

 

ชื่อ – สกุล :  นายนิวัฒน์  โพธิมาศ

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 

วิชาเอก : เคมี

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

facebook : niwat.potimas.3

 

โทร.: 0918312918

 

ชื่อ – สกุล :  นางลำพึง  ภูวงษ์ยางนอก

ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.

facebook : Pueng Boonchooโทร.: 0923945005

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายจรรยวรรธน์  พงศ์แก้วดี

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3) (ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.

facebook : ายจรรยวรรธ  แก้วดี

 

โทร.: 0968567947

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางเพ็ชมณี  แก้วนอก

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

 

วิชาโท :  คอมพิวเตอร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

facebook : เพ็ชรมณี  แก้วนอก

 

โทร.: 0935143898


 

ชื่อ – สกุล :  นายสมพงษ์  สะลอยรัมย์

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

 

      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายแผนงานและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

 

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

 

วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ.

 

facebook : สมพงษ์ สะลอยรัมย์

 

โทร.: 0648963147