:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-2.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t13.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t18.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t28.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t271.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8793
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

ชื่อ – สกุล :  นายจารุวัชร   เคนพันคร้อ

 

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

วิชาเอก :  ภาษาไทย

 

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

 

วันเดือนปีเกิด :  22 พ.ค.2521

 

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  20 ก.พ.2547 

ชื่อ – สกุล :  นางดวงพร  กิจคติ

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาเอก : ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  8 ส.ค.2509

วันเดือนปีที่บรรจุ :  15 ธ.ค.2540

ชื่อ – สกุล :  นายวันชัย  ยินดี

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

วิชาเอก :  ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  26 ก.ค.2516

วันเดือนปีที่บรรจุ :  22 พ.ค.2539

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวณัฐกาญจน์ เลิศยะโส

 

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

 

 

วิชาเอก :  การสอนภาษาไทย

 

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

 

วันเดือนปีเกิด :  18 ส.ค.2518

 

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  2 พ.ค.2548