:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
16243
เนื้อหา
192
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

ชื่อ - สกุล: นายวิฑูรย์  เวสะมูลา

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1)

วิชาเอก :  ภูมิศาสตร์

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  6 มิ.ย.2514

วันเดือนปีที่บรรจุ :  1 มิ.ย.2552

 

ชื่อ – สกุล :  นายศารทูล   สุดประโคน

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก :  สังคมศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  1 พ.ย.2506

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  21 ธ.ค.2532

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายรพินทร์  พลทะกลาง

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก : สังคมศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  16 ธ.ค.2506

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  1 พ.ย.2531

 

 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวฐิตาพร  บุญเต็ม

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

 

วิชาเอก : สังคมศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

วันเดือนปีเกิด :  11 ก.พ.2522

วันเดือนปีที่บรรจุ :  18 มิ.ย.2551

 

 

 

 

ชื่อ  – สกุล :  นางปพิชญา  วรรณปักสิน

 

ตำแหน่ง  :  ครู คศ.1

 

วิชาเอก  :  รัฐประศาสนศาสตร์

 

วุฒิการศึกษา  :  ศศ.บ.

 

วันเดือนปีเกิด  :  19 ก.ย.2526

 

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  28 ส.ค.2555

 

ชื่อ – สกุล :  นายสมคิด  อาจจำนงค์

 

 

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

 

 

วิชาการเอก : สังคมศึกษา

 

 

วุฒิการศึกษา :  พธ.บ.

 

 

วันเดือนปีเกิด :  08 พฤศจิกายน 2518

 

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  18 มีนาคม 2559