:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
112
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 w003

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  

ชื่อ – สกุล :  นางจินตนา  ยารัมย์

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาการเอก :  คอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

โทร. : 0821451789

 

 

 

 w005

ชื่อ – สกุล :  นางเพ็ญนภา  ทองสุทธิ์

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาเอก : ชีววิทยา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

โทร. : 0872599038

 

 w006

 ชื่อ – สกุล : นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา

 

ตำแหน่ง: ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก :  - วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)

               - หลักสูตรและการสอน

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม., ศษ.ด.

 

โทร. : 062861513

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายสมาน  สาแก้ว

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก : เคมี

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

โทร. : 0898444432

 

 w004

ชื่อ – สกุล :  นางณัทลาวัลย์  สุภาพ

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3) 

 

วิชาเอก :  การบริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

โทร. : 0651230063

 

w007

 

ชื่อ – สกุล :  นายชำนิ  จากรัมย์

 

ตำแหน่ง :  ครู

 

วิชาเอก ฟิสิกส์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

โทร. : 0983021119

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางกมลชนก  มาเจริญ

 

 

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

 

 

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

 

โทร. : 0854970731

 

 

w001

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายสุวัฒชัย  แสงคำ

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก  บริหารงานศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

โทร. : 0819559894

 

 

 w002

 

ชื่อ – สกุล :  นางพิมพ์พิศา  นาคขำ

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาการเอก :  คอมพิวเตอร์ศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

โทร. : 0862186783

 

ชื่อ – สกุล :  นางสุนัชชา  แสงจันทร์

 

 

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

 

 

วิชาเอก :  เทคโนโลยีนวัตกรรม

               การศึกษา

 

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

 

โทร. : 0933878488