:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
16242
เนื้อหา
192
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

ทำเนียบฝ่ายบริหาร 2563

ทำเนียบฝ่ายบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563

 

ชื่อ – สกุล :  นายนิวัฒน์  โพธิมาศ

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการ

 

วิชาเอก : เคมี

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  4 กันยายน 2515

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  16 พฤษภาคม 2538

 

facebook : -

 

โทร.: 0918312918

 

 ว่าง

ชื่อ – สกุล :  -

ตำแหน่ง :  -

วิชาเอก : -

วุฒิการศึกษา :  -

วันเดือนปีเกิด :  -

วันเดือนปีที่บรรจุ :  -

facebook : -

โทร.: -

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายจรรยวรรธ  แก้วดี

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3) 

 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.

วันเดือนปีเกิด : 18 กันยายน 2518

วันดือนปีที่บรรจุ :  20 กรกฎาคม 2537

 

 

facebook : ายจรรยวรรธ  แก้วดี

 

 

โทร.: 0968567947

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางเพ็ชมณี  แก้วนอก

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

 

วิชาโท :  คอมพิวเตอร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  10 กรกฎาคม 2515


วันเดือนปีที่บรรจุ :
  16 พฤษภาคม 2538

 

facebook : เพ็ชรมณี  แก้วนอก

 

โทร.: 0935143898