:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
31
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ทัศนศึกษา ณ กาญจนบุรี 757
บุญบั้งไฟประจำปี 2559 779
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559 789
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 1111
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 2/2558 692
พิธีมอบใบประกานียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 654
ทัศนศึกษา 2559 755
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญฯ 2558 872
วันครู 2559 1014
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 1034
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558 1039
Merry Cristmas & Happy New Year 2016 1011
กีฬาสีภายใน "แคนดงเกมส์ 28" 1112
ลำน้ำมูลเกมส์ 2558 1033
ส่งตัวคุณครูชาติชาย 1068
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 1112
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2558 998
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 986
พิธียกเสาธงชาติ 2558 1148
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 1027
ค่ายจริยธรรม คุณธรรมนำใจ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 999
การประเมินความคงสภาพของโรงเรียนในฝัน 1117
กิจกรรมเนื่องในอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 1049
วารสารประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 1009
เลือกตั้งสภานักเรียน 2558 1083
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 1055
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 1073
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558 1050
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ม.1,ม.4 ปี 2558 1176
วารสาร ร.ร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 1079
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ 2/2557 1004
วันครู ประจำปี 2558 1084
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 1193
ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญฯ 2557 1278
วันคริสต์มาส &ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 1157
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557 1102
งานชุมนุมยุวกาชาดสี่ภูมิภาค 1130
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2557 1173
ประเพณีลอยกระทง 2557 1072
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2557 893
งานกฐินเด็กดี V-Star 1029
งานเกษียณ 57 1133
แคนดงเกมส์ ครั้งที่ 27 1334
เซ็นสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 1010
อบรมภูมิสารสนเทศ 1100
อำลาคุณครูศิริปัญญา สะเดา 855
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 57 905
วารสารโรงเรียน ประเดือนสิงหาคม 57 903
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ 996
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2557 963