Skip แนะนำ Moodle

แนะนำ Moodle

moodle

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน CMS(Course Management System ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู ใช้เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต
Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
**** ด่วน ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนแบบออนไลน์ ****
 
รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** ชี้แจง และทำความเข้าใจ เรื่อง คะแนนพิเศษ 10 คะแนน ***
 
แจ้ง นักเรียนที่จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และนักเรียนที่ได้รับคะแนนเพิ่ม 10 คะแนนจากการพิจารณาของครูผู้สอนนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และไม่เกิดคำถามทีหลัง ขอทำความเข้าใจดังนี้
1. คะแนนที่ครูพิจารณา 10 คะแนน จะนำไปเพิ่มให้ในกรณีที่ คะแนนรวมในภาคเรียนที่เป็นคะแนนเก็บทั้งหมด (คะแนนระหว่างภาค+คะแนนกลางภาค+คะแนนปลายภาค) ไม่ถึง 80 คะแนนเท่านั้น
2. คะแนนที่ได้รับเพิ่ม 10 คะแนน ถ้ารวมแล้วกับคะแนนเก็บทั้งหมด เกิน 80 คะแนน จะตัดให้ได้เพียง 80 คะแนนเท่านั้น
3. ถ้าคะแนนเก็บทั้งหมดของนักเรียนเกิน 80 คะแนน คะแนนพิเศษจะไม่ถูกนำมารวมในคะแนนเก็บทุกกรณี
4. คะแนน 10 คะแนนที่ได้ให้ถือคำตัดสินของครูผู้สอนเป็นอันสิ้นสุด และผู้สอนสามารถยกเลิกคะแนนในส่วนนี้ของนักเรียนคนใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบลาวงหน้า


ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ครูผู้สอน
รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** แจ้งเลื่อนส่งรายงาน ม.4 และ ม.5 ครั้งสุดท้าย ***
 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

*** เนื่องจากวันจันทร์ที่ 3 ครูติดธุระต่างจังหวัดจึงขอเลื่อนระยะเวลาในการจัดส่งรายงานและ โมเดลของทั้งสองระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) AutoCAD และ Pro/Engineer เป็นวันสุดท้ายคือวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 ไม่เกิน เวลา 16.00 น. ถ้าพ้นกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้รับผลการเรียนเป็น "ร" ไว้ก่อน (การแก้ "ร" ในภาคเรียนต่อไปให้เปลี่ยนการจัดทำรายงานกลุ่มเป็นรายงานเดี่ยวโดยอัตโนมัติ) ***ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ครูผู้สอน
1 ตุลาคม 2559
เวลา 10.00 น.

pic

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียนแคนดง พิทยาคม แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดได้ตลอดเวลา ผู้ต้องการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร หรือที่อีเมล์ admin@kd-p.ac.th หรือ pudorn20@gmail.com tel. 082-7568244 Line : 0827568244


ผู้ดูแลระบบ
administrator

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 วันนี้ 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip สืบค้นข้อมูล Google

สืบค้นข้อมูล Google

Google