Skip แนะนำ Moodle

แนะนำ Moodle

moodle

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน CMS(Course Management System ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู ใช้เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต
Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

Picture of ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** แจ้งเลื่อนส่งรายงาน ม.4 และ ม.5 ครั้งสุดท้าย ***
by ภาณุพงศ์ ศุภอุดร - Saturday, 1 October 2016, 10:09 AM
 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

*** เนื่องจากวันจันทร์ที่ 3 ครูติดธุระต่างจังหวัดจึงขอเลื่อนระยะเวลาในการจัดส่งรายงานและ โมเดลของทั้งสองระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) AutoCAD และ Pro/Engineer เป็นวันสุดท้ายคือวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 ไม่เกิน เวลา 16.00 น. ถ้าพ้นกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้รับผลการเรียนเป็น "ร" ไว้ก่อน (การแก้ "ร" ในภาคเรียนต่อไปให้เปลี่ยนการจัดทำรายงานกลุ่มเป็นรายงานเดี่ยวโดยอัตโนมัติ) ***ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ครูผู้สอน
1 ตุลาคม 2559
เวลา 10.00 น.
Picture of ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** ด่วนมาก แจ้งถึงนักเรียน ม.4 และ ม.5 ทุกคน ***
by ภาณุพงศ์ ศุภอุดร - Friday, 23 September 2016, 09:56 AM
 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

*** ขอเลื่อนระยะเวลาในการจัดส่งรายงานและ โมเดลของทั้งสองระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) AutoCAD และ Pro/Engineer เป็นวันสุดท้ายคือวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 ไม่เกิน เวลา 16.00 น. และครูจะอยู่รับส่งงานนักเรียนที่โรงเรียน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28-30 กันยายน 2559 เวลา 8.00-16.00 น. เท่านั้น ถ้าพ้นกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้รับผลการเรียนเป็น "ร" ไว้ก่อน (การแก้ "ร" ในภาคเรียนต่อไปให้เปลี่ยนการจัดทำรายงานกลุ่มเป็นรายงานเดี่ยวโดยอัตโนมัติ) ***ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ครูผู้สอน
23 กันยายน 2559
เวลา 10.00 น.


Picture of ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*** แจ้งถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทุกคน ***
by ภาณุพงศ์ ศุภอุดร - Thursday, 15 September 2016, 03:23 PM
 
ครูขยายเวลาในการจัดส่งงาน และสอบทุกจุดประสงค์ออกไปจนถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 (ยกเว้นรายงาน และโมเดล ม.4 และ 5 ให้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น เท่านั้นพ้นกำหนดให้ติด "ร" ไว้ก่อน) ส่วนการสอบใดที่นักเรียนเข้าสอบไม่ได้ให้ติดต่อขอสอบโดยด่วน เมื่อพ้นกำหนดขยายระยะเวลาให้ผลการเรียนในจุดประสงค์นั้นได้ "0" คะแนน


ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
15 กันยายน 2559

pic

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียนแคนดง พิทยาคม แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดได้ตลอดเวลา ผู้ต้องการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร หรือที่อีเมล์ admin@kd-p.ac.th หรือ pudorn20@gmail.com tel. 082-7568244 Line : 0827568244


ผู้ดูแลระบบ
administrator

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            Today Saturday, 1 October 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip สืบค้นข้อมูล Google

สืบค้นข้อมูล Google

Google