Skip แนะนำ Moodle

แนะนำ Moodle

moodle

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน CMS(Course Management System ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู ใช้เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต
Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

Picture of ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/4 และ 5/2
by ภาณุพงศ์ ศุภอุดร - Monday, 22 August 2016, 04:46 PM
 
***ขยายเวลาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/4 และ 5/2 ให้ดำเนินการใส่ภาพประจำตัวของนักเรียนในข้อมูลประจำตัวนักเรียนให้เรียบร้อยภายใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 15.30 น. เท่านั้น ถ้าพ้นกำหนดครูจะตัด 10 คะแนน***

ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
22 สิงหาคม 2559
Picture of ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทุกคน
by ภาณุพงศ์ ศุภอุดร - Friday, 19 August 2016, 05:53 PM
 
ให้นักเรียนเรียนตรวจสอบคะแนนในแต่ละจุดประสงค์/หน่วย ที่ได้รับผลการเรียนแล้ว ถ้าจุดประสงค์/หน่วยใดที่ได้รับคะแนนไม่ถูกต้องให้แจ้งครูผู้สอนทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

19 สิงหาคม 2559
ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
Picture of ภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าเรียน AutoCAD และ Pro/Engineer
by ภาณุพงศ์ ศุภอุดร - Monday, 15 August 2016, 09:26 AM
 
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าเรียน AutoCAD และ Pro/Engineer ในระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2559 เมื่อพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าเรียนได้

ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
15 สิงหาคม 2559
pic

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียนแคนดง พิทยาคม แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดได้ตลอดเวลา ผู้ต้องการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร หรือที่อีเมล์ admin@kd-p.ac.th หรือ pudorn20@gmail.com tel. 082-7568244


ผู้ดูแลระบบ
administrator

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 Today Thursday, 25 August 25 26 27
28 29 30 31    
Skip สืบค้นข้อมูล Google

สืบค้นข้อมูล Google

Google