^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-2.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t13.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t18.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t28.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t271.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8446
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ลำดับที่

เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

1

28 ธันวาคม 2529

นายสุคนธ์ ปะโพทะพัง (ปรัชญาวงศ์ชัย)

ครูใหญ่

2

5 พฤศจิกายน 2535

นายสมจิต วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

9 มกราคม 2542

นางไพจิตร หรรษาวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

19 ธันวาคม 2545

นายประจวบ วงสีสา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

8 ตุลาคม 2551

นายอำนาจ ศรีศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

4 ธันวาคม 2555 
จนถึงปัจจุบัน

นายโกศล  เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ www.kd-p.ac.th
โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>