:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-2.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t13.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t18.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t28.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t271.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8777
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กิจกรรมหล่อเทียนและวันเข้าพรรษา

 

 โรงเรียนแคนดงพิทยาคมได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก และระลึกถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557
     คณะครูและนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาทุกห้องร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557   มีการตกแต่งต้นเทียน และรถเทียนพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

     08.30 น. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวพร้อมกันที่หอประชุม เตรียมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
     08.40 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล ถวายสังฆทาน กรวดน้ำ

     09.00 น. พระสงฆ์ 19 รูป บิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง

     11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
     12.00 น. ขบวนแห่เทียนพรรษาออกจากโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ถวายเทียนที่วัดเทพทราวาส

 หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ชวนชวนคณะครูแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม/ผ้าพื้นเมือง * ขอให้เราชาวเขียวเหลือง ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดตามชมบรรยากาศคลิกที่นี่

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช