^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-2.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t13.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t18.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t28.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t271.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8856
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ชื่อ – สกุล : นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา

ตำแหน่ง: ครู (คศ.3), หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

วิชาเอก :  วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  13 ม.ค.2518

วันเดือนปีที่บรรจุ :  14 ม.ค.2541

 

ชื่อ – สกุล :  นางเพ็ญนภา  ทองสุทธิ์

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

วิชาเอก : ชีววิทยา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  6 ก.ย.2514

วันเดือนปีที่บรรจุ :  4 ม.ค.2539

 

ชื่อ – สกุล :  นายวิทยา    รัตนพันธ์

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :   กศ.ม. 

 

วันเดือนปีเกิด :   19 ก.พ. 2524

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :   26 ธ.ค.2548 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายสมาน  สาแก้ว

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก : เคมี

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  22 พ.ค.2518

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  7 มิ.ย.2544

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายสุวิทย์  วงศาสนธิ์

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1)

 

วิชาเอก :  บริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.

 

วันเดือนปีเกิด :  12 พ.ค.2522

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  3 พ.ค.2553

 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวณัทลาวัลย์  สารสุข

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

 

วิชาเอก :  การบริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

วันเดือนปีเกิด :  23 พ.ค.2525

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  9 ม.ค.2552

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอาดาวรรณ ไวจำปา

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1)

 

วิชาเอก ฟิสิกส์

 

วุฒิการศึกษา :  วท.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  28 ก.ย.2529

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  24 พ.ค.2554

 

ชื่อ – สกุล :  นายสุวัฒชัย  แสงคำ

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1)

 

วิชาเอก  บริหารงานศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

วันเดือนปีเกิด :  11 ก.พ. 2525

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  1 มิ.ย.2552

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายชำนิ  จากรัมย์

 

ตำแหน่ง :  ครู (ผู้ช่วย)

 

วิชาเอก ฟิสิกส์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  24 เม.ย.2525

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  15 ส.ค.2554

 

ชื่อ – สกุล :  นายณัฐพล  ยศดา

 

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

 

วิชาการเอก :  เคมี

 

วุฒิการศึกษา :  วท.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  11 พ.ย.2529

 

วันเดือนปีที่บรรจุ :  23 เม.ย.2556

 

 

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ www.kd-p.ac.th
โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>