:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
18280
เนื้อหา
202
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันครู 2559 988
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 1008
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558 1012
Merry Cristmas & Happy New Year 2016 979
กีฬาสีภายใน "แคนดงเกมส์ 28" 1077
ลำน้ำมูลเกมส์ 2558 1007
ส่งตัวคุณครูชาติชาย 1043
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 1085
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2558 973
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 959
พิธียกเสาธงชาติ 2558 1124
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 1004
ค่ายจริยธรรม คุณธรรมนำใจ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 975
การประเมินความคงสภาพของโรงเรียนในฝัน 1091
กิจกรรมเนื่องในอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 1022
วารสารประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 986
เลือกตั้งสภานักเรียน 2558 1058
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 1032
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 1047
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558 1025
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ม.1,ม.4 ปี 2558 1151
วารสาร ร.ร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 1057
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ 2/2557 983
วันครู ประจำปี 2558 1063
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 1173
ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญฯ 2557 1256
วันคริสต์มาส &ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 1132
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557 1080
งานชุมนุมยุวกาชาดสี่ภูมิภาค 1104
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2557 1151
ประเพณีลอยกระทง 2557 1049
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2557 872
งานกฐินเด็กดี V-Star 1006
งานเกษียณ 57 1107
แคนดงเกมส์ ครั้งที่ 27 1309
เซ็นสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 977
อบรมภูมิสารสนเทศ 1074
อำลาคุณครูศิริปัญญา สะเดา 829
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 57 882
วารสารโรงเรียน ประเดือนสิงหาคม 57 881
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ 974
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2557 940
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2557 968
ศึกษาดูงานจังหวัดเลย 849
ศึกษาดูงานสภานักเรียน 851
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยวชน 841
กิจกรรมหล่อเทียนและวันเข้าพรรษา 959
การประเมินคุณธรรมนำวิชาการฯ 947
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 960
งานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 883